Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecní obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článek I.

Definice

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) www.stromecekvanocni.cz je společnost SOBA spol. s r.o., se sídlem Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovensko.

 2. Prodávajícím www.stromecekvanocni.cz je společnost SOBA spol. s r.o., se sídlem Hraničná 2, 04017 Košice, Slovensko. Údaje společnosti jsou následující - IČO: 00691518, DIČ: SK2020489823. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Košice, oddíl: Sro, vl.č.138 / V.

 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.stromecekvanocni.cz je společnost SOBA spol. s r.o., se sídlem Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovensko.

 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č.102 / 2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.

 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace, jakož i telefonické komunikace.

 9. Obchodní podmínky se řídí výhradně platnou legislativou Slovenské republiky.

 10. V souvislosti s prodejem nebo objednáváním zboží na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, respektive v případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů souvisejících s touto smlouvou, může kupující obrátit na prodávajícího na telefonním čísle 00421/55/6771936, 6255261 nebo emailem na adrese soba@soba.sk.


  Orgán dozoru :
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna 3, P.O.BOX A 35 Košice
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel.č.: 00421/55/622 07 81
  fax.č.: 00421/55/622 45 47
  email: ke@soi.skČlánek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou v CZK, jsou konečné a včetně 20% DPH.

 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 3. V zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad), která slouží jako dodací a záruční list. Fakturovaný bude objednané zboží, přepravní náklady, případně poplatek za dobírku .

 4. Faktura (daňový doklad) je vystavena výhradně v EUR a přepočítáva se kurzem 28 CZK / 1 EUR.

 5. Doba platnosti cenové akční nabídky - všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně ceny od výrobců a dodavatelů zboží. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu zálohy ve výši minimálně 50% kupní ceny zboží v případě objednávky zboží vyráběného nebo objednaného pro jednoho spotřebitele.

   

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží či služby.

 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.

 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.

 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen vrátit do 14 dní.


 

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

  • a) platba na dobírku (platba přímo kurýrovi nebo na poště při přebírání zboží)

  • b) platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet,

  • c) platba v hotovosti přímo na adrese prvovozovny společnosti při osobním převzetí zboží,

  • d) platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře.

    

 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

 3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

  • slevu z ceny za registraci do e-shopu,

  • slevu za opakovaný nákup,

  • individuální věrnostní slevu,

  • slevu na základě jednorázového slevového kupónu.

 4. Poskytované slevy není možné kumulovat.


Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

 3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  a) kurýrní společnosti,
  b) osobně na adrese provozovny společnosti.

   

Článek VI.

Poplatky za přepravu, dobírku, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo na dobírku si za dopravní účtujeme:

  • při dopravě kurýrní společností s doručením v rámci celé ČR do 3-4 pracovních dnů po expedici z našeho skladu následovně 168 CZK,

  • při objednávce zboží kurýrní službou v hodnotě zboží nad 1200 CZK je doručení zdarma,

  • poplatek za platbu na dobírku je 42 CZK,

  • platba předem na bankovní účet je bez poplatku.

 2. Při zvolení možnosti platba v hotovosti při osobním odběru zboží přímo na adrese provozovny SOBA spol.s r.o., Hraničná 2, 04017 Košice, Slovensko, je platba bez poplatku.

 3. Minimální hodnota zboží objednávaného na dobírku musí být 250 CZK. Platba na dobírku znamená, že platba je realizována v hotovosti klientem, v okamžiku doručení zásilky kurýrní službou.

 4. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.


 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.


 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které není vyráběn na zakázku, na míru, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.


 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení §7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo určeného speciálně pro jednoho kupujícího (např. zboží zvláštních rozměrů nebo nestandardního provedení). Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu SOBA spol.s r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice, Slovensko. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací, případně dárky k nákupu zboží, které mu byly doručeny spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít formulář "Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku", který najdete na stránce http://www.stromecekvanocni.cz/menu/reklamace/ , ve kterém je třeba vyplnit všechny údaje.

 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Sb.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Sb.z.

 7. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 8. Řešení reklamací se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek a je zveřejněn na stránce v části reklamace : https://www.stromecekvanocni.cz/menu/reklamace/

Článek X.

Záruky

 1. Na dodané zboží poskytujeme záruku v zákonné lhůtě. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
   
 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
   
 3. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, na vady způsobené neodbornou manipulací, nepřiměřeným zacházením, zásahem kupujícího nebo třetích osob, resp. vystavováním extrémním a neobvyklým podmínkám, na které není výrobek určen.
   
 4. V případě odstranitelných vad na zboží, má kupující právo, aby tato vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, resp. má právo na výměnu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající může vždy vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
   
 5. Při převzetí zboží je kupující povinen bezprostředně zkontrolovat, zda se jedná o zboží, který bylo objednáno , zda je zboží v neporušeném stavu, zda nemá zjevnou vadu (neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, viditelné poškození obalu zásilky, viditelnou částečnou ztrátu) a v případ, pokud zboží při převzetí neodpovídá kupní smlouvě, je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat zápis o škodě a je povinen o tom neprodleně informovat i prodávajícího. oznámení musí obsahovat seznam poškozeného zboží, kód zboží, číslo faktury, stručný popis závady a jiné dodatečné informace v závislosti na druhu zboží.

 

Článek XI.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.

 2. Kupující je povinen:

  1. převzít objednané zboží,

  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,

  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

 3. Prodávající je povinen:

  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,

  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, návod k obsluze.

 

Článek XII.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.

 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

 5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostních opatřeních.

 6. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

 7. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

 8. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresu jsou poskytnuty na dobu nezbytnou a výlučně za účelem a v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím tohoto e-shopu.

 9. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

 10. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu s registrací ve věrnostním programu souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.

 11. Osobní údaje pro věrnostní program v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresu jsou poskytnuty na dobu pěti let.

 12. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat ve věrnostním programu.
   

 

Článek XIII.

Smluvní pokuta

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. XI bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

 2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

 3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.


 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

 5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky ( https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ) , přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. IInformace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Sb.z., Zákona č. 102/2014 Sb.z., Zákona č. 122/2013 Sb.z., Zákona č. 22/2004 Sb.z a Zákona č. 513/1991 Sb.z.

 7. Tyto obecní obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 15.5. 2020

 8. Ostatní obchodní podmínky platí dle akuálního obchodního zákona SR.
   

V Košiciach, 15. 5. 2020
Ing.Sopko Dušan
jednatel společnosti